Tester

Vi har gjennomført en rekke tester av leppepatenten, medulike bilhastigheter. I alle fire tester fikk vi gode testresultater.

Det har blitt utført flere tester, som har generert flere gode resultater.
De tre første videoene viser tester med leppe innpresset, med akkompagnerende grafer for å illustrere hastighet, kraft- og energiopptak.

Test #4 (8930) er uten leppe, i motsetning til de andre testforsøkene.

Alle tester ble utført i tett samarbeid med Hydro Bildel AS’ sivil- og utviklingsingeniører. Det resulterte i at Hydro ASA «verdenspatenterte» oppfinnelsen.

Test1

Bilhastighet på 7,58 km/t

Kurve over kraft-, vei- og energiopptak

Test2

Bilhastighet på 9,46km/t

Kurve over kraft-, vei- og energiopptak

Test3

Bilhastighet på 10,59km/t

Akselerasjonskurve

Test4

Bilhastighet på 5,88km/t

Denne testen er gjort uten innpresset leppe, med enbilhastighet på 5,88 km/t.

Kurve over kraft-, vei- og energiopptak

Kurve over kraft, vei og energiopptak i alle fire tester