Historien

Profilen har vært i utvikling i lang tid. Slik kom den til.

Hvilke bruksområder var oppfinnelsen ment for?

Oppfinnelsen ble i utgangspunktet skapt som et nytt alternativ til billepper. Dette fordi de tåler mer belastning enn en tradisjonell flerkammerprofil, og derfor er et ypperlig alternativ til dagens støtfangere. Denne prototypen skal, etter sigende, tåle 50-100 tonns belastning før den deformeres.

Den kan fremdeles brukes til støtfangere. Men, enda viktigere – den kan brukes i større konstruksjoner og har enda flere bruksområder.

Opphavsrettigheter

Oppfinnelsen ble skapt av Torbjørn Pedersen som arbeidstaker hos Hydro ASA, som en arbeidstakeroppfinnelse.

Den ble verdenspatentert av Hydro Bildel og HAST, før han fikk sin arbeidstakerpatent tilbakeført i 2009 (se utfyllende informasjon her).

Patenten eies i dag i det fulle og hele av Torbjørn Pedersen.
Han har også notarialbekreftelser på alle videre bruksområder for oppfinnelsen.

Hvordan fungerer patenten? 

CB Tech AS har verdenspatent på profilen med lepper, samt flere notarialbekreftelser fra Notarius Publicus på alle testvarianter.

Hva er en notarialbekreftelse?

Notarius Publicus gir notarialbekreftelser, som gjør at dokumentet kan brukes i utlandet. Det er en offentlig bekreftelse på at et dokument eller en underskrift er gyldig. Som regel vil det være en utenlandsk myndighet, en organisasjon eller et firma som ber om at et dokument må notarialbekreftes før de bruker det.

Ofte trenger et dokument en ytterligere bekreftelse i form av en apostille fra fylkesmannen, eller legalisering gjennom Utenriksdepartementet, avhengig av hvilket land dokumentet skal benyttes i.