Analyser

Prosessanalyser

Vanlig prosedyre i dag, ved produksjon av aluminiumsstøtfanger med crashbokser og bakplate, forutsetter at tre eller fem separate enheter (profiler) må benyttes for senere sammenmontering/sveising i jigger til ferdig produkt. Bilfabrikkene stiller meget strenge toleransekrav for slike produkter, så utfordringen blir ekstra krevende da alle enheter nøye må kontrolleres.

Prosess

Patent PCT/NO/000027 forenkler prosessen betydelig, da støtfanger og crashboks blir produsert som én enhet, dermed ingen sammenføyning. Ved bruk av én tokammerprofil i aluminium vil det utklippes eller kappes nødvendig materiale, som beskrevet i patentkravene.

Prosess ved bruk av bakplate

4+4 innsnitt ved hver crashboks med innsnitt så langt som crashboksveggens ordinære mål tilsier. Hver vegg brettes/bearbeides i cirka 90 grader, slik at disse til slutt ender «butt i butt». All bearbeiding utføres i produksjonslinja på samme måte som ordinære støtfangere produseres i dag, men patentkravene tilsier følgende: En komplett støtfanger med crashboks og bakplate i én enhet leveres til kunden.

Andre fordeler

Styrker

  • Vektreduksjon: 20 – 30% reduksjon av totalt materialbruk ved bruk av Patent PCT/NO05/00037 (leppepatent)

  • Radikal prosessforbedring > kostnadsbesparelse

  • Separasjon av produkt reduseres under crashtest

  • Sveisesømmer reduseres/unngås, kostreduksjon

  • Festekrokmuligheter bedres, forbedret funksjonalitet

  • US Pole-test 5mph, forsterke Y0-området

Svakheter

  • Noe nytenkning innen verktøy

  • Leppepatenten er utprøvd og testet på en av dagens støtfangere, hvor enkle forsøk med å utta lepper i skinnas front ga energigevinst på cirka 30 prosent. Dette indikerer at  det antakelig ville ha medført vektreduksjon på oppimot 30 prosent hvis lepper hadde vært benyttet ved produksjonsoppstart.

  • Større avfallsmengde ved bruk av bakplate. Uten bakplate er det lite avfall til omsmelting